Vi er medlemmer af NKF-DK (Nordisk Konservatorforbund Danmark). Citat fra NKF-DKs hjemmeside :

Medlemmer af NKF-dk er uddannet fra en akkrediteret konservatoruddannelse og forpligter sig til via medlemskabet til at overholde E.C.C.O.’s etiske retningslinjer for konservering/restaurering. Du kan derfor være sikker på professionel håndtering af kunst- og kulturarv, når du henvender dig til et medlem af NKF-dk.

Malerikonservator Susan Ritterband – CEO

Jeg er uddannet malerikonservator, cand.scient.cons, fra Kunstlinjen fra Det kgl. Danske Kunstakademi, Konservatorskolen, København med speciale i blomstermaleren J.L. Jensens penselskrift. Inden uddannelsen fra Konservatorskolen tog jeg bifagseksamen i kunsthistorie fra Københavns Universitet.

Efter endt uddannelse arbejdede jeg i konserveringsafdelingen på det tidligere Århus Kunstmuseum, nuværende AROS. Også på et privat værksted i Tyskland har jeg gjort mig mine erfaringer inden for faget.

I 1983 startede jeg mit eget værksted som selvstændig malerikonservator.

Gennem årene har jeg løbende deltaget i konferencer, kurser, seminarer og workshops for at blive ajourført om den nyeste viden inden for malerikonserveringsfaget. Det har været en fornøjelse for mig gennem alle årene at have haft ansatte, som kunne bidrage med ny viden inden for vores fag.

Ud over at være medlem af Nordisk Konservatorforbund har jeg også i en 10-årig periode været en del af Nordisk Konservatorforbunds bestyrelse med ansvar for bladet ”Bulletin”.

Malerikonservator og fanemaler Zuzanna Szozda – projektansat

Jeg har været malerikonservator siden 2008 og uddannet fra Kunstakademiet i Warszawa, Polen. Min uddannelse blev vurderet af Uddannelses- og Forskningsministeriet i Danmark som svarende i niveau til en dansk kandidatuddannelse. Studiet varede i 6 år og omfattede bl.a. et studieophold ved Hochschule für Bildende Künste i Dresden, Tyskland og University of Cambridge, Storbritannien. Uddannelsen indeholdt blandt andet fagområderne materialevidenskab, teknologi for væg- og staffelimaleri, konservering af vægmalerier og staffelimalerier, forgyldning, konservering af tavlemalerier og polykrome skulpturer, maling og tegning, kunsthistorie samt kemi.

Opgaver i Danmark, Polen, Tyskland, Storbritannien og USA har givet mig mulighed for at uddybe min viden, forbedre mine evner og få nye kompetencer. Mine erfaringer inkluderer arbejde med værker af bl.a. Jacopo Tintoretto, George Richmond, Dirck van Delen samt objekter og dokumenter fra Auschwitz-Birkenau, statsmuseum i Oswiecim, Polen.

Jeg har publiceret i faglitterære tidsskrifter og arbejdet med et projekt: „Undersøgelse af anvendelsen af fænomenet magnetisme på bevaring og udstilling af kunstværker”, der nu er publiceret i det internationale faglige tidsskrift Studies in Conservation.

Jeg er medlem af Nordisk Konservatorforbund.

Share and Enjoy !