Malerikonservator Susan Ritterband, ejer

 

Jeg er uddannet malerikonservator, cand.scient.cons, fra Kunstlinjen fra Det kgl. Danske Kunstakademi, Konservatorskolen, København med speciale i blomstermaleren J.L. Jensens penselskrift. Inden uddannelsen fra Konservatorskolen tog jeg bifagseksamen i kunsthistorie fra Københavns Universitet.

Efter endt uddannelse arbejdede jeg i konserveringsafdelingen på det tidligere Århus Kunstmuseum, nuværende AROS. Også på et privat værksted i Tyskland har jeg gjort mig mine erfaringer inden for faget.

I 1983 startede jeg mit eget værksted som selvstændig malerikonservator.

Gennem årene har jeg løbende deltaget i konferencer, kurser, seminarer og workshops for at blive ajourført om den nyeste viden inden for malerikonserveringsfaget. Det har været en fornøjelse for mig gennem alle årene at have haft ansatte, som kunne bidrage med ny viden inden for vores fag.

Ud over at være medlem af Nordisk Konservatorforbund har jeg også i en 10-årig periode været en del af Nordisk Konservatorforbunds bestyrelse med ansvar for bladet ”Bulletin”.

 

Malerikonservator Elisabetta Bosetti – fastansat

Jeg har arbejdet indenfor bevaring af billedkunst i over 25 år. Min uddannelse er fra den italienske konservatorskole for bevaring af kulturarv ENAIP. Jeg har været ansat på både statslige, regionale og private konserveringsværksteder. I forbindelse med den sidste store istandsættelse af Roskilde Domkirke, har jeg blandt mange opgaver været projektkoordinator.

Jeg har i øvrigt været projektleder af restaureringen på Stærekassen, hvor der blev udført restaureringer af marmorrelieffer, malerier på væg, stucco lustro og den udvendige mosaik.

Under min ansættelse på Nationalmuseet, har jeg været med til at restaurere J. F. Willumsens ikoniske værk ”Badende Børn på Skagens Strand, Generalprøve 1909”.

Min personlige interesse for samtidskunst, har givet mig mulighed for at være en del af teamet ved Christos kunstinstallation ”The Floating Pears” ved Iseo sø i Norditalien i sommeren 2016.

ENAIP Botticino, Regional konservatorskole for styrkelse af kulturarv (Scuola per la valorizzazione dei beni culturali) blev etableret i 1974.
I over 40 år, har skolen uddannet mere end tusind konservatorer og konserveringsteknikere, der opererer indenfor bevaring af kunst og kulturarv både i ind- og udland. Uddannelsen på skolen er på samme niveau, som de øvrige statslige konservatorskoler i Italien. Skolen er i øvrigt blevet anerkendt som ”Center af Stor Regional Betydning” og har blandt andet været samarbejdspartner med Milanos og Pavias universiteter.
I løbet af de 40 års aktiviteter, har skolen kunne etablere samarbejde med vigtige forskningscentre, universiteter, museer, kirker, italienske og udenlandske kulturelle institutioner, blandt dem National Gallery i London, Museu do Azulejos i Lissabon, Museo di Belle arti i Valencia, Musèe Carnavalet i Paris, Laboratorio arazzi del Quirinale, Musei Vaticani.

 

Papirkonservator Sille Bræmer Enke – projektansat

Jeg er uddannet grafisk konservator fra Konservatorskolen i København med afgang i 2007. Efter endt eksamen fik jeg arbejde på Den Arnamagnæanske Samling (Københavns Universitet), hvorfra jeg har otte års erfaring med bevaring af middelalderlige håndskrifter, med både pergament- og papirblade. Her blev også arbejdet med restaurering og montering af landkort, restaurering og fremstilling af moderne bogbind mm.

Med mig fra uddannelsen har jeg desuden viden og erfaring indenfor: restaurering af kunst på papir, foto, plakater og vinylplader.

Min viden og erfaring er dermed bred og godt funderet både teoretisk, og i særdeleshed praktisk.

Vi bruger cookies læs mere her