Malerikonservator Susan Ritterband, ejer

pas-af-susan

Jeg er uddannet malerikonservator, cand.scient.cons, fra Kunstlinjen fra Det kgl. Danske Kunstakademi, Konservatorskolen, København med speciale i blomstermaleren J.L. Jensens penselskrift. Inden uddannelsen fra Konservatorskolen tog jeg bifagseksamen i kunsthistorie fra Københavns Universitet.

Efter endt uddannelse arbejdede jeg i konserveringsafdelingen på det tidligere Århus Kunstmuseum, nuværende AROS. Også på et privat værksted i Tyskland har jeg gjort mig mine erfaringer inden for faget.

I 1983 startede jeg mit eget værksted som selvstændig malerikonservator.

Gennem årene har jeg løbende deltaget i konferencer, kurser, seminarer og workshops for at blive ajourført om den nyeste viden inden for malerikonserveringsfaget. Det har været en fornøjelse for mig gennem alle årene at have haft ansatte, som kunne bidrage med ny viden inden for vores fag.

Ud over at være medlem af Nordisk Konservatorforbund har jeg også i en 10-årig periode været en del af Nordisk Konservatorforbunds bestyrelse med ansvar for bladet ”Bulletin”.